Missie en Visie

Missie

De groeiende multiculturele samenleving vraagt om een andere aanpak voor de zorg. Hierbij proberen wij onze diensten zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van onze cliënten. Dit is wat ons uniek maakt in vergelijking met andere zorginstanties. Wij bieden diensten op maat. Wij creëren bij onze cliënten een vertrouwde sfeer door met ze te praten in een taal die ze kennen en begrijpen. Iedereen krijg bij ons persoonlijke aandacht. Dit doen wij met hart én ziel.

Mozaik Zorg & Advies Centrum is een zorgaanbieder die zich heeft gespecialiseerd in het verlenen van thuiszorg om de zelfredzaamheid van de cliënten te bevorderen. Bij het verlenen van deze zorg is er begrip en respect voor de normen, waarden en achtergrond van de cliënten. Ons aanbod bestaat uit huishoudelijke hulp, gespecialiseerde verpleging en aanvullende diensten.

Visie

Wij geven onze cliënt de zorg en dienstverlening die zij nodig hebben. Hierbij gaan wij uit van de sterke en zwakke punten van de cliënt. Wij gaan ervan uit van wat de cliënt nog zelf kan. De persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt staat bij ons centraal. Wij ondersteunen u bij de dingen die u wel kunt en begeleiden u bij de dingen die u niet meer kunt verrichten. Dit doen wij met een aanbod van wonen, diensten en zorg. Hierdoor stellen wij u en anderen in staat om zoveel mogelijk het leven te leiden dat u bekend bent en dat u wenst door te zetten. 

Er worden afspraken gemaakt tussen de cliënt, zijn/haar familie en onze medewerkers over de zorg en dienstverlening die wij gaan bieden. Deze afspraken vallen binnen de afgegeven indicatie en aan de hand daarvan wordt de zorg en dienstverlening daarop ingespeeld. Het contact hebben en onderhouden met de familie of kennissen van de cliënt vinden wij als organisatie zeer belangrijk. Wij zijn een groot voorstander van het feit dat familieleden (kennissen) voor zover het mogelijk is, zorg en ondersteuning blijven geven aan de cliënt. Hierom stemmen wij onze dienstverlening ook af op het sociaal netwerk van de cliënt.

Alle gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een zorgdossier. Deze afspraken worden van tijd tot tijd samen met u besproken en zo nodig bijgesteld.

HKZ Kwaliteitsmanagement certificaat